International General Certificate of Secondary Education

คำชมผู้ปกครอง

iopiu.jpg

S__19742771.jpg

6.12.2561.11.06.009.jpg

6.12.2561.11.06.008.jpg

6.12.2561.11.06.007.jpg

6.12.2561.11.06.006.jpg

6.12.2561.11.05.005.jpg

6.12.2561.11.05.004.jpg

6.12.2561.11.05.003.jpg

6.12.2561.11.05.002.jpg

6.12.2561.11.04.001.jpg

84321.jpg

42950833_314985472623099_7384362195708018688_n.jpg

1108256015540002.jpg

 

110825601554001.jpg

06052561-17.27.02.jpg

06052561-17.32.jpg

06052561-17.34.jpg

111025611056.008.jpg

111025611053.005.jpg

1110256110.48.001.jpg

1110256110.49002.jpg

 111025611051.003.jpg

1110256110.52.004.jpg

111025611055.006.jpg

111025611056.007.jpg

 

 

 

ประกันคุณภาพจากประสบการณ์ 14 ปี น้องมาเรียนแล้วกว่า 40,000 คน


ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ

 

          ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


 Screen Shot 2012-10-19 at 8.09.00 PM.png